FILE NAME DIMENSION
1. JAPUJI SAHIB 41 MB
2. JAPU SAHIB 55 MB
3. SWAYIE 29 MB
4. CHAUPAI SAHIB 21 MB
5. ANAND SAHIB 41 MB